Subiektywny blog informacyjny

3.0

Rezolucja ONZ L41 w sprawie kompletnego nuklearnego rozbrojenia planety

 

L41 Rezolucja ONZ


27 października 2016 Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło rezolucję zobowiązującą kraje członkowskie ONZ do podjęcia od roku 2017 rozmów i negocjacji mających na celu doprowadzenie do kompletnego nuklearnego rozbrojenia naszej planety oraz do likwidacji istniejących na planecie arsenałów broni jądrowej. Rezolucja ma symbol L 41 i... fakt jej podjęcia został skrzętnie pominięty przez prawie wszystkie media oraz usunięty z wyników wyszukiwania Google.

 


Zachodzi pytanie: DLACZEGO? Rezolucja ma charakter symboliczny. Nie ma w niej żadnych dat, które miały by być końcem tego skądinąd krytycznego dla nas wszystkich procesu. To pierwszy tego typu akt woli ONZ - tym bardziej wart docenienia. Skąd więc ten kompletny brak zainteresowania?

Rezolucja przeszła 123 głosami ZA, 38 PRZECIW i 16 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Kto jak głosował możecie Państwo zobaczyć na stronie International Camaign To Abolish Nuclear Weapons
Niestety wśród państw, które sprzeciwiły się rezolucji jest także i Polska, co dla mnie osobiście jest powodem do wstydu. Choć  nie mam złudzeń co do rządzących Polską od kilkudziesięciu lat elit politycznych. A jednak wstyd...

W sprawie szczegółów odsyłam Państwa do Horyzontu Zdarzeń #75 - tam omawiam ten przypadek szerzej. Sam tekst rezolucji (po angielsku) znajdziecie Państwo TUTAJ
Tekst "uzasadnienia" sprzeciwu wobec tej rezolucji (po angielsku) znajdziecie Państwo TUTAJ